‘Samenhang op de webstek
maakt het verhaal rond’

Bedrijvenvereniging WEST

  • Bestaansrecht claimen
  • Urgentie creëeren
  • Van abstract naar concreet
  • Samenhang tussen de pagina’s
  • Ledenwerving

WEST is er voor de ondernemers in West-Groningen. Ze staan in goed contact met de gemeente en kunnen op die manier problemen aankaarten of ontwikkeling stimuleren. In samenwerking met creatief bureau Buenaparte heeft Ongewikkeld het webrecept uitgewerkt en de webteksten geschreven.

Bestaansrecht

Elke vereniging heeft op een bepaalde manier bestaansrecht. Het dient een doel waar leden waarde aan hechten of belang bij hebben. In het geval van WEST is dat het contact met de lokale overheid, waardoor ondernemers gehoord worden. Door Ongewikkeld is dit voor ondernemers doorvertaald naar ‘grip hebben op je directe omgeving’.

Urgentie

Bestaansrecht betekent natuurlijk nog niet dat ondernemers zich geroepen voelen om lid te worden. Daarom is het belangrijk om op een bepaalde manier urgentie te creëeren. Aan de hand van verschillende thema’s toont WEST aan dat er belangrijke zaken spelen die ondernemers aangaan. En waar ze grip op willen houden.

Concretiseren

Zodra zaken ambtelijk worden, wordt het ook vaak abstract. Voor WEST hebben we de thema’s daarom zo concreet mogelijk uitgewerkt, met concrete voorbeelden en helder actiepunten. Op die manier wordt helder welke directe toegevoegde waarde WEST heeft voor de lokale ondernemer.

Resultaat

Door het overkoepelende belang van WEST te koppelen aan afzonderlijke thema’s is op de webstek meteen duidelijk waar ‘het’ om draait. Tegelijkertijd zetten we ook voor ondernemers onderwerpen op de agenda waar ze eerder misschien niet bij stil stonden. Zo hebben we op de webstek een aansprekende en overtuigend verhaal neergezet.

Ga naar de website van WEST om het resultaat te bekijken.

ongewikkeld

Contact