Wijs bewijs

Top
Als je niet ambitieus bent, klooi je eigenlijk maar wat aan. Doelen stellen en ze naleven. Dat is wat er minstens van je verwacht wordt als je ook maar iets wilt bereiken. Het leidt tot een bewijsdrang die zowel in resultaat als in uitstraling tot uiting komt. Waarom eigenlijk?

Laat je zien

Bedrijven zijn organisatorisch vaak heel simpel opgebouwd. Directeur, manager en werknemers. Van bovenaf wordt hard werken gestimuleerd en gefaciliteerd. Wil je als werknemer doorgroeien? Dan moet je dat laten zien. Bewijzen dat je ertoe wilt doen in de organisatie.

‘Erkenning is je aan jezelf bewijzen’

Ik heb het ook aan mezelf gemerkt en daarop terugkijkend voelt het verkeerd. Natuurlijk kan ik alleen voor mezelf spreken, maar jezelf bewijzen doe je toch niet voor een hogere functie of meer salaris? Bewijzen aan jezelf dat je doet wat je behoort te doen is voor mij de mooiste erkenning.

Blijven

Toch lijkt het in veel gevallen in de laatste plaats te gaan om mensen zelf. Aanzien in de organisatie, een bovenmodale levensstijl en natuurlijk het exploiteren daarvan op social media. Wat als je gewoon blij bent met wat je doet? En de ambitie simpelweg is zo te blijven?
ongewikkeld

Contact