Ongrijpbaar vertrouwen

Richting
Veel mensen die niet in God geloven, geloven wel dat er ‘iets’ is. Ik herken het gevoel dat niet alles zomaar gebeurt. Veel gaat geruisloos aan ons voorbij maar soms gebeurt er iets speciaals. Wat maakt het speciaal? Waarom grijpt het onze aandacht? Het is onverklaarbaar.

Garanties

Toch vind ik het fijn om me bewust te zijn van het onverklaarbare. Ook al is het nergens op gebaseerd en zal er nooit een wetenschapper zijn die alle mogelijke factoren terug kan leiden tot één gebeurtenis. Net als de zogenaamde rationele keuzes die we maken. Er is geen kansberekening die ons garandeert of iets goed of slecht uit gaat pakken.

‘De onderbuik is het doorgeefluik’

De onderbuik. Onze raadgever die er altijd is. Het communiceert doormiddel van gevoelens en stuurt geen prikkel naar onze hersenen waarmee we op basis van logica een keuze maken. Voor mij komt de onderbuik het dichtste bij het ‘iets’ waar ik in geloof. De onderbuik is het doorgeefluik en geeft me richting in een leven dat nog niet uit is getekend.

Vertrouwen

Zo loopt iedereen op deze wereld met een luikje rond. Het ‘iets’ communiceert met iedereen. Bij elk contact en elke keuze helpt de onderbuik een handje. Zo lopen dingen zoals ze moeten lopen. Ook als je je gevoel volgt maar de keuze slecht lijkt uit te pakken. Het ‘iets’ geeft richting maar bepaalt de route niet. Het geeft je vertrouwen dat je er via een omweg ook wel komt.
ongewikkeld

Contact