Twijfelachtigen

storytelling-kiezen

Twijfelachtigen Zal je dit verhaal gaan lezen? Of toch maar niet? Gaat het iets toevoegen aan je dag of krijg je spijt dat je juist hieraan een paar minuten hebt verspild? Die onophoudelijke twijfel. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden en de ongewisse toekomst. Misschien wordt het eens tijd om minder tijd in twijfel te […]

ongewikkeld

Contact